#2944: S:t Johannes-Kyrkan

TELEGRAM

från Port Arthur.

 

 

8:1 Jhannes-Kyrkan i dag kl. 8,15 e. m..

 

Biograf-förevisnng.

Lefvande bilder.

På grund af den stora tillströmnin af åskådare gifves ännu en förevisninq.

Program:

Solstràlen. [I A a måste Se
Sagospel i 12 akter.

I I I En Fjärils Förvandling
Wilhelm TagklåldsI dglflgtlsrdknu 1308

till en bildskön kvinna.

l W Nya bilder ankomma daliuen.

 

extra Iörevisning för öarn.
Entré l5 öre. I
för äldre dc vanliga biljettpriscrna.

Vördamt
Biograf-Kompauim.

Information

Title:
S:t Johannes-Kyrkan
Place:
Jönköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain