#2942: Ideal-Biografen

, kommer! N W

Storslagna scenarier af rörlia bilder

framvisas uti

gwflwwwf efter följande jätteprogram: :erwäfisg

"IHY

 

 

 

 

 

I v
Vid-Rhenfloden- 0dets skiekelse. i
Härliga  efter den Hur Elsa Baner och Doktor Hartman

1. i I lin-go hvarandra.
lr Ana nga-te skratta.   I
rtil-"Int EGYPTEN.  . 
(b Härliga naturscenerier. Rob 

, Den skenande hästen. "Inse-(WWW

i i Witt-kl
r Italienska Rivieran. n m  We 0 1

I! . 

  lnenhamns nmullmngar. lidelselausllranlel. I

 

 

av f  .h 

W GOD MUSIK. NJ

Alla bilder äro af Statens biografbyrå godkända att visas även för barn.

I" Som jag sedan tlera föregående besök är känd på alla platser, ansverfiagrvidare
reklam öfverttödig. alla bilder visas [marie gång.

Muntlig förklaring-öfver bilderna, där sådan behöfves. I En utmärkt inträssant afton utlofvas.

 

 

Biljvettpris: Första plats 50, andra 35, barn 25 öre.

Vätdsaml Emil l-leilluml.

f V , )f.f.4-.rfrr à :W 4
V W

 

r Falun 1910. Falu-Kurirens tr. 652.

Information

Title:
Ideal-Biografen
Printed year:
1910
Place:
Falun
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain