#2941: Central-Teatern

Central-Teatern

(Stadens förnämsta Bienrafteater)

  

 

 

 
  

Q v JN

- 
 fi EE)

 
 

Förstklassiga
Binurafereställningar:

Hvarje timme från kl. 6410 e. m.
Söndagar kl. 4-5 och 6-11 e. m.

Biljettpriser:
l:sta plats 35 öre, Barn 20 öre
Öfriga platser 25 öre, Barn 10 öre

 

 

 

 

 

PROGRAM

från den 25-28 Febr.
Pris 5 öre.

[Rätt till ändring at programmet förbehålles.)

Musiken utföres af lVlusiktlirekttir Emil Arnheru.
1.

 

Cl

I de arktiska regionerna. -

l. Afresan från midnattssolens land.
2. Expeditionsskeppet bryter sig fram mellan ismassorna.
3. En ogenomträngbar isgräns.

4. Ohoj! Hvalfiskar.
En annan bild. Från mastkorgen,hvarest en af matroserna är på utsikt, höres
plötsligt ett hojtande att hvalfisken är i sikte och snart befinner sig skeppet framför.
5.) Hvalfiskstationen i Green Harbour, Spetsbergen.

Snart visar sig en hvalfisk, dessa de arktiska hafvens väldiga jättar, som
mäta ända till 22 meter i längd och kunna väga upp till 1,500 centner. Den
ena hvalfisken efter den andra dyker upp till sist fullständigt innestängande skeppet.
En sällsam syn är hela denna hvalfiskfamilj.

6. Bland Grönlands isberg..
Majestätiska monument från isvärlden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.I Ill-Il I I.
..- ---- IIIIII IIIIIIIIIIII IÖQ
I. I I ...I I I ...II I .III I I II

- I I. I I
:I .v I I I.
II . I I I
Il I I I
I Q t O.

I
I
I
I
I

...III-IIIIIIIII-IIIIIII-IIIII-III..IIIIIIII-IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII-IIIIIIIIIIIIIIII I.

  

förräderska mot sitt land.

Kriget mellan Boer och Engelsmän.
Spännande episoder från de stora krigsdagarna.

 

 

 

1. Den kvinnliga kuriren. Varningen. 16. Cronje lägger en fälla.
2. Cronje. Krigsförklaringen är ut- 17. Svenskar, norrmän och danskar.
I färdad! Allmän mobilisering! 18. En strid mot engelsmännen på I
Besätt minorna! Tag cle eng- boernas sida. i
elska tjänstemännen till fånga. 19. Engelsmännen går till anfall. I
President Krilger. 20. En kamp, man mot man. I
3 Den kvinnliga kuriren. 21. Engelsmännen nära att flykta.
I 4 Budskapet om kriget når minorna. 22. Skottarne rycka fram till engels- I
5. Diamantminorna vid Kimberley. männens undsättning. .-
6. På grufvans botten. 23. Striden oafgjord. 
I 7 Grufarbetarne gripa till vapen. 24. Ett år senare i Cronjes läger. .2:
8. Boerflickan följer hjärtats röst. 25. Signal till strid. i
9. 3,000 fot Linder jordens yta. 26. Cronjes sista strid. i
10. Till vapen! Till vapen! 27. Boernas tappra nederlag. E
11. Två månader efter krigets utbrott. 28. En vecka senare. l
I 12. Provianttransport till den beläg- 29. De tvenne boerna Has och Dela- I i
rade staden Kimberley. rey flykta från fångenskapen, i
13. Striden vid Kleppersdorf. och svärja hämd öfver eng- E

 

 

elsmännen.

 

14. Rapport från general Frensch till

 

 

 

 

major Myncope: Hornbyför- 30. I diamantgrufvan.
I posten vänta på Eder order. 31. På dödens tröskel. I
Inga underrättelser öfver Cron- 32. De sista skotten.
jes ställning. 33. Två år senare i Hornbys hem.
15. De tappra boerna. 34. Försoning mellan fader och dotter.
Spännande.

I II.. .,.l I
II I I ..I I.. I:
:I ...II-:IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII, 
:I- I I II I I I ...I-I

 

.II-III IIIII
III-IIIIIIIIIIII-IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII-II IIIIIIII,

Q

 

SH

mmmmmmwmmmmmmmm

f W

Gästuppträdande af Humoristiska

 

 

Trollkonstnären

Jeo BaHheH

Nye

trins. nummer.

i!
tf
n Ne
i!
.vas-s (Intressanta och roande trics.) age-

kommer han hvarje föreställning att afslöja flera af sina experiment.
OBS! Söndag sista dagen!
k j

Emmmmmmmmmmmmmmmn
mmmwwmmmmmwmmww

 

 

mmmmmmmä
mmmmmmm

gå Herr Barthell uppträder f. o. m. fredagen med helt nya nummer och

 

 

Italienska Alperna.

di
Vyer från en storslagen natur. Q

Det är en seriebilder från för sin imponerande skönhet världsbekanta trakter, ,
som här upprullas för åskådaren. Man ser det pittoreska Valbonafallet, Perarolo,
Pieve di Cadore med Calvis monument och szians fädernehus, väldiga alptoppar,
Anrouzo, Misurinasjön och Dolomiterna m. m.

  

Briljanta sevärdheter!
åååååCà-ÖWQWS

 

 

 

 

Löjtnantens fästmö

eller "Gamla katter lapa också mjölk".

Tokrolig framställning af alla de förtretligheter och galenskaper hvartill en
ung flickas olofliga besök hos sin fästman i kasärnen ger anledning. Gubben-
öfversten är dräplig. Alla måste skratta åt denna

Humoresk!
ab

Hmm-je vecka nytt program.

 

 

 

 

 

 

 

Utas-lutande nyheter.

 

Q? Q? Q?Q? Q? Q?

 

 

 

 

 

l I
s --I- 

 

Gefle 1910. C. G. Em. Bloms Tr. A.-B

 

 

   
   
   
  
 

 

 

 

 

 

 

l
l

l
l

 

 

 

 

I

Information

Title:
Central-Teatern
Printed year:
1910
Place:
Gävle
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain