#2939: Auditorium

medelst elektrisk belysning fria från darrning och blinkningar föl-evisas uti

 

 

.Auditcrium i Avesta

Annandag Jul.

För skolbarn kl. 4 0. m. Afgift 15 öre, äldre 50 öre. För äldre kl. 7 e. m. Afgift 50 Öre, skolbarn 25 öre.

Älla måste se dessa enastående lulförevisningar hvilka i prakt och inträsse öfverträtfa alll man förut skådat inom
denna bransch. I

 

 

Ur programmet må. framhållas:

Brinner inte krigets låga

l Juletid eller barnets juldröm. Vid Pm Am" vin-jag fråga? Japanskt skådespel i en akt
Rysk-Japanska kriget -à

Japanska flickur  the, i många linlina bilder. Man serallt såsom i verK-  hafvets botten. Ett gråsäl-"me

llgheten. Dessa storslagna bilder böra alla se.

 

 

 

 

 

 

 

Den Stora. fafv-elllrnsäit- Marie Antoinette. l månsken. ldrottsbilder
"Ingen- Hist. skådespel i 9 akter. Japanska ambulanståg ankomma ooh "i böljor blå". På ett såpadt
Tyngdlagen fullständigt upp- H afgå, bogspröt.
häfd. Mycket roande.v columbuslI
Hist. skådespel i 8 akter. i; I 4. I I
Bland höll-or. 0:a 2000 personer medverka. Alla T  rqand-e Innehåll I En kmematografuppws"
rörelser återgifvas såsomi refhg blld för gammal Och - - .. .. -
En ångare går i hamn. verkliga lifvet. Ung- "mg I Gronkopmg"

En ny lza klass samling artistiskt färglagda
M" Sohioptioonbilder från skilda länder ooh folk. 

Bilderna, som upprepade gånger varit uppvisade inför kungliga och furstliga personer, hafva alltid erhållit
bästa erkännade.

:Å Därför. m
Man ur huse att närvara vid dessa uppvisningar. Passa tillfället, det torde aldrig återkomma. Ingen som kommer
skall ångra sig. Nervsvaga personer tillrådas dock att stanna hemma.

Gösta T. Meyerhielm.

C Q .

Falun 1904. Falu-Kurirens tryckeri. 409.

Information

Title:
Auditorium
Printed year:
1904
Place:
Avesta
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain