#2937:

imodels Thomas A. lidisonsl(-)04r års mästerverk-

om utärer sifr sin jäna ochtsta ång.

088.! Nyheterfràn Amerika, pndpn, Paris pch Rysk-Japanska kriget.

 

    

  

 

 

 

  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 

13 Rutschbana

 

. Snabbmåleren. - I i - Jymvägsolycka- - Flickorna Borisson! världsberömda för
. Kinematogrsdöreetållning. 14. åtande körsbär. b b . Brandkåren ntryoker. sin gasa-konst. i i

. Trollsvärdet. = 3 paus, ...55.3.- e - Hunden hindrar tjufven. . Trollkonstnärn.

. Hafvet i uppror. i - Ångbåt- - , i i . Damernas badning störd.

 

 

. I barnkammaren.

. Komist Ensterkurtis.

. Bonden på kinematograf.
. Gata. i Paris.

. Frieri i köket.

. ASmåfolk i puddingen.

. Ångbåt på hafvet.

. Familjebad i hafvet.

f 15 skolpojksmeek.

. . lllidnattssol. l . Badning förbjuden.
16. "Kemisk bildlmggare.

. Aknobater--q4 i x, i . Hvad haeisågi kikarn.
. vlliagneta eller dem sväfvande damen. . Trollkarlen. i
" då: . Äsnan och kyssen.
v . Barn och katt.
- Hegerkurtis. i = i . Ryska. trupper mobiliseras. i
. Den vackra iiiokian; . i . Indianöfverfall.
. Uti valsens ring går det gladt om- t i
kring.

 paus. =

" 17. Cyklist.

 a i 18. Rakning. i

7 19. Japansk trollkarl.VV

20. Fiske.

21. Brottning.

22. Hund och pipa. 
= 3 min. paus. 

 

 

 3 pannan:

 

 

 

t

w Allt i natuillig rrclsc och stor-lek. W

 

 

 

.- v. . i :f

Stora nyheter från det nu pnde v Fran det glada, myllrande lifvet i Paris föres man in i sagornas och féernas dunkla

värld. Efter en åktur på. en amerikansk rutschbana blir man askadare till en massa hals-

v . - - 3 brytande vagstycken af de yppersta kinesiska akrobater; efter den tjusande anblicken af
 I i s a I i " i stämningsbilder sådana som "En bàtfård pà. Rehn" och "Midnattssolenlä uppskakas man
Ä 1. i i - v p q i i (T af en förfarande järnvägsolyeka. eller en brinnande stad, der brandkåren utrycker i hejdlös

I . I l u m u . fart. En stund road alla de konster en iifig trollkonstnär förfogar öfver eller af en
Samt In tfeSSän tå OCn n Og S t Spännande feVyer OfVCai" eller annan lustig älsko-gsscen, försattes man plötsligt in i det fasansfulla rysk-japanska
Å f

TI f" k t g I B I kriget. Lustiga episoder, exempelvis "Hund och katt", "Smafolk i pudding-en", "Skolpojk-

 

l.
 i

 f

 

mande bränningar. I "Mag-neta" (: den i luften fritt hängande damen) ser man ett stor-

streck" m, il. framkalla oemotstandligt den ena skrattsalfvan efter den andra, medan à.
artadt prof på. hennes underbara, mystiska konst.

andra sidan allvarliga tankar födas vid asynen af ett stormupprördt haf med vildt skum-

  
 

f W God Musik medverkar. 
Hvarje Föreställning nya nummer. Nya bilder inkomma hvarje vecka. i

W Fprsnmma iske tillfället! Ga pen se dessa sevärdheter, för lersta gången fprevisade i Sverige! W

Pörvexla Picke dessa förevisningar med sadana som syna hvar dag, ty dessa åre enastående och ha aldrig förr varit sedda i Sverige.

Folkets. röst (när det lemnar förevisningen): "J" ag vill inte förlorat förevisningenf för 2 kronor, och om det blifvit dåligt väder så. hade jag inte stannat hemma".

Med anledning at de ovanligt stora omkostnadergspm äro förenade med dessa edfverträiiliga förevisningar, är hiijettpriset:

.pr-lirresetveratl plats äre, 1:a plats ite, 2:a plats e äre; Barn under lll år: reserverad plats litt. 1:a lllHlS till, Zla mms öm-
- I f Högaktningsfullt PAUL MELIN-

,
Amf-q

 

Norrköpings Förlags- än Boktryokeri-Aktie-Bolag. 1904.

in gu lf,- .åtgår-m"

Information

Printed year:
1904
Place:
Norrköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain