#2935: Biograf-Teatern i Ridhuset

med sTn PnElvlilänFönl-:sTiLl-ng 
Fredagen den  åeptemöer g. 8 eftermiddagen. 

Framtagning af

        

utan nämnvärd darrning med en modern kinematograf, i hvilken nutidens alla förbättringar aro tillgodosedda.

föreställning hvarje allon kl. 8 e. m. Söndagar föreställningar kl. Booh 8 e. m.

 

 

Enfré= Isla olals 50 öre, 2:dra olals 25 öre. lBarn ond lo år l:sla olals 25 öre, Zona olals 15 öre. 

Programmet är synnerligen rikligt; ett 40-tal lolika, nummer af omväxlande tragisk och
komisk natur spelas hvarje afton, liluntrationsnum-lrenI äro särdeles talrika, hvarför publikeii kan
paräkna en framför allt glad afton.

 

 

God Musik. i " i

Information

Title:
Biograf-Teatern i Ridhuset
Printed year:
1904
Place:
Norrköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain