#2934: Biograf-Teatern i Ridhuset

Lördagen denlÖktobcr
Stor Föreställning kl. 8 e. m.
I Söndagen den 2 Oktober l

2föreställningar-e.e-7,mkl.e-e,m.m.

x 085.! Programet är synnerligen rikhaltigt.
Ett 40=ta1 nummer Spelas hvarje afton och bibringa åskådarne en

mängd intryck.

 

 

 

 

 

kansk rutsehbana, blir man askadare till en massa halsbrytande vagstyeken af de yppersta kinesiska. akrobater; efterrden
 .tjusande anblicken af stämningsbilder sådana som "En bal-.färd på. Rehn" och "Midnattssolen", uppskakas man af en förfarande
IQ järnvägsolyeka eller en brinnande stad, där brandkåren utrycker i hejdlös fart. En stund road af alla de konster en iiiflig teater-
konstnär förfogar öfver eller af en eller annan lustig älskogsseen, försattes man plötsligt in i det fasansfulla rysk-japanska kriget.

L I Y l-

if

 

. r,
Fran det glada, myllrande lifvet i Paris föres man in i sagornas och féernas dunkla värld. Efter en aktur på. en ameri- I
F
(f

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

W SOlOSång "ed Pianoakompagnemang. W.

Entré: 25 äre, reserverad plats 50 öre; harn under 10 år 15 öre.

 

Norrköéings ll?ö111el.gsn  B:iaktryGlam-Aktie--Bola.gI 1904,

Information

Title:
Biograf-Teatern i Ridhuset
Printed year:
1904
Place:
Norrköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain