#2933: Biograf-Teatern i Ridhuset

eeeeeeeeeeeegg

4035.! Endast 2 dagar til på pataan. oBsJ.

 I I  ä  I S i; H k , T is; 

, www www-"w e
t,Lao"rdagen den 75 aa? åön dagen den 16 åkt. 191.6 e, m.

sara  ARNfResTlLLNNeAR  

efter rikhaltigt, mmväxlande och särskildt för ändamålet lämpadt program.

 

     
   
 

  f. P a OBSJ .Till dessa fåreställningar äro i n P
samt-liga Norrköpings skolbarn samt skolungdom ualkemna.

i à OD Q. OO O .O
För att ingen. Skäl] bfehöfva försaka det bildningstillfälle och det foradlande noje, ett besok
Skänkef, år PfiSef för dessa .föreställningar till alla platser nedsatt till det minsta mojllga

   re. 
föl-dagen den 75 oai Söndagen 11611 få mä- flf 8 ft ml
 = stal-a , sLuTFnl-:sTiLLNmenn =

till vanliga bilj ettpriser.

 

 

085.! Programet är synnerligen rikhaltigt. OBS-l ,
Ett 40-tal nummer spelas hvarje aft

en och hihringa askadarne en mängd intryck.

man in i sagornas-aah féernas e  o I n i -.
I Fran Berlm ar nyss ankummet eeh spelas:

. e r pa en amerikansk rutsehbanablir man askadare till en -
assa halsbrytande vagstyeken af de "
i f l i 0 I
I l. Nya bilder fran krlgel: samt

 
 

 

 

Fran det glada, myllrande iifvet i Paris föres
dunkla varld Eft r en à. "

m yppersta kinesiska akrobater; efter den tjusande
anblicken af stamnl s er s a so " n H H

 

onster en iifiig trollkonstnäm
orfog o er e er e ler lus i ls o sscen, försattes man plötsligt in i
det fasansfulla rysk-japanska kr g Lustiga episoder, exempelvis "Hund och tjuf",
"S " i pu ingen", "Skolpojkst ck" m. ii. framkalla oemotstandligt den ena skr t
salfvan efter den andr "

 

i a t" I Il i I I
a, ra si a. Ivarliga tankar födas vid asynen af ett 2 E Il f  B I i
stormupprördt haf med vildt skummande bränning-ar. I "Magneta" (= den i luften fritt . i n J u I. n I n g I  I
sväfvande damen) ser man ett storartadt prof på. hennes underbara, mystiska konst. -
.--

 

Soloså ng med finoacfompagnemang.
O-BSJ Endast dessa två 

 

 

:lagar på platsen. OBSJ W
-WII

I .f
u I u - , V V V vi:
Nerrkoplngs-Forlags- å; Baktryekeri-Aktie-Bolag. 1904, N e I l v .

Information

Title:
Biograf-Teatern i Ridhuset
Printed year:
1904
Place:
Norrköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain