#2932: Norrköpings Kinematografteater

Försumma icke all öes öfa

 

 

    

II
"I i!
IIHHIIIv
"I
MBIIÄIF- V
. . I .. . f
i v q à I " - V :-1 I.
.TV -- I , : .I

i (öfre våninge).

 Hnnnnn nnlnn nnnnnnlnllnnnnnn, nl. 6, nn. 7, nn. n, nn. n. X Snnnnnnn nnnnnnnn nn. n, n.. .., .1. 3, nnn n nn. 
.921211111 ordet å en I tysk ölulkörare,

Händelsen passerade i sommar strax utanför Berlin och " " I - I
I I , . , ar ln 1 de minsta de I "
sannmgsenhgt och naturtruget àtergifven. I I tal-ler mm

  

085.! Mycket spännande och intressant. 085.!
H i

 

R .

  

w efter särskildt Program.

Nluslk af Direktör S. EHRLING,
  NYTT PROGRAM IWARJE vEeKA.
 l:sna nlnns 50 öre, 2:nra plans 25 öre. Barn nnner 10 är hsna plans 25 öre, Zaira plans 15 Jinre

Information

Title:
Norrköpings Kinematografteater
Printed year:
1904
Place:
Norrköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain