#2927: Valhall-Biografen

Va ha - Ingrafen
Stadens största och Iörnämsta Biogratteater.

[Innehafvaro Thomas Hansn.)

Forestallnlngar: v
Dagligen-eafbrutet från kl. 7,10-10,10 e.m. e Sön- och hälgdagar jämväl kl. 6,10 e.m.

PROGRAM

från eeh med Måndagen den 29 Augusti 1910.

Panorama af Se villa.

Intressant och sevärd bild.

Af våra. speciella amerikanska dramer!

Flickan och domaren.-

Sensationell amerikansk lifsbild. Spännande! Gripande!

      

 VIEIEIIIEI IEIIIEIEJIII V IIIIEIE 
E NYTT: NYTT: 

 
 
 

O o e e e 0 
Vlll du hallaJ af mlg 1 december som 1 maJ.
IE I - 0
Illustrerad sang.

Ensamrätt för Oskarshanin förvärfvaö af Valhall-Biografen.
:-=-  B IEIIIIIIIE illlll 

 
   

I apernas eeh ermarnas land.

Kinematografi i färger af Pathé Fréres. l-länfiirande seenerier. En bild af största intresse.

f Augusta gör fyrverkeri.

Skratta mina barn och vännner!

0773!! program Jorsöagen den 1 åeplemöer 1910.

Information

Title:
Valhall-Biografen
Printed year:
1910
Place:
Oskarshamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain