#2926: Kalmar-Biografen

Stadens största och Iörnämsta Biograiteater.

[Innahafvar Thomas Hansen.)

Forestallnlngais:
Dagligen eafbrutet från kl. ö,15-10,15 e.m. Sön- och hälgdagar jämväl kl. 4 e.1n.

Storslaget nyhetsprogram

från och med i afton (Måndag).

 

Express från .Paris i dag!
Pathe-Jeurnalen nze 8.

KONSTFILM! KONSTFILM!

Assyriens undergång.

Storslagei, praktfullt, historiskt skådespel.

Sång af kantor E. ERIKSSON. i

Enastående storslagen Vitagraph Konst !

Under det gamla äppelträdät.

Mäktigt gripande drama.

London och dess Iif. i

Nya intressanta bilder fran världsstaden.

Konstlilm från American Biograf!

llllks .Doralåys , guldsmyeke.

Oöfverträffadt amerikanskt lustspel.

 

Kalmar 1910. Tidningin Barometern: A.-B. TT.

Information

Title:
Kalmar-Biografen
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain