#2925: Valhall-Biografen

w Stadens största och Iörnäm Biogratteater.

(Innehafvar Thomas Hansn.)

Forestallnlngar: I
Dagligen eafbrutet från kl. "HO-10,10 e.m. Sön- och hälgdagar jämväl kl. 6,10 e.1n.

PROGRAM

från eeh med Måndagen den 5 September 1910.

Ananasinläggning.

Intressanta, färlagda bilder.

- Af våra. amerikanska dram er. i

 i à dödens tröskel.

Äfventyrsdrama från amerikanska västern. Stycket som spelas i karaktäristisk amerikansk I
terräng, är rikt på spännande äfventyr och djärfva handlingar.

I I. Illustrerad-Sång; f
:När àrell fly! i

  lllll

 

.I

     

 

 

 

 

 

 

 

 

   

I

a
i

 

w , 4I österrikiska Tyrolgn.

   och gammal 0 é f.

.Y--l-ÄSprittande humor af vår allomi bekante Max Linder hvilken siälf innehar hufvudrollen.

l-

 

- 0722!! program årsdagen den öI åeplemöer 1910.

Information

Title:
Valhall-Biografen
Printed year:
1910
Place:
Oskarshamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain