#2923: Valhall-Biografen

Stadens största och örnàm Biogra teater.

[Innehafvare Thomas Hansen.)
Föreställningar:

Dagligen eafbrutet från kl. 7,10-10,10 e.m. Sön- och hälgdagar jämväl kl. 6,10 e.1n.

PROGRAM

från eeh med Måndagen den 12 December 1910.

Konsllilm! , K onslfilm I

Carmen och Blelnmernas charm.

Balettpanlomim spelad af Fröken Napierskowska vid Kungl. Operan i Paris.
Kinemaiografi i färger af Palhé Fréres.

I " I . -

Ambrosio Guldserie. Prakifullasie konsifilm. I

BELÄGRINGEN n sAnAuussA.

Episod ur krlei mellan Spanien och Frankrike 1809. I

u
I
I
n
I

     

E

 

fil-EEE

    

EBEEE

 

BEEEEB

  
     
 

  
  

E

 

E .

anna

 

E

I y
nmmaanammaamamamaamaa

Konsifilm från Viiagraph 8: 6:0, Chicago.

Ett midsommarnattsäfventyr

Äkta .amerikanskt luslspel med sprudlande amerikansk humor.

EE
E

 

 

 

 

 

 

(973!! program-Jorsåagen den 15 Eécemöer 1910.

 

Kalmar 1910 Tidn. Barometerns A.-B. Tryckeri.

Information

Title:
Valhall-Biografen
Printed year:
1910
Place:
Oskarshamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain