#2922: Kalmar-Biografen

tadens största och örnàm Biogra teater.

[Innehafvar Thomas Hansn.)

Forestallnlngar:
Dagligen eafbrutet från kl. (Hö-10,15. e.m. Sön- eeh hälgdagar jämväl kl. 4 e.m.

PRÖGRAM

från och med Torsdagen den 8 December 1910.

Konsllilm! Konstlilm! .

Carmen eeh Blemmernas charm.

Baleilpaniomim spelad af Fröken Napierskowska vid Kungl. Operan i Paris.
Kinemalografi i färger af Pathé Freres.

.levt

Praklzfullasie konstfilm.

k BELÄGRINGEN AF SARAGUSSA.

Episod ur krlget mellan Spanien och Frankrike 1809.

i
I

 

l maa j
Amhrosio Guldserie.

i

  
  
     

  
  

EE

EXEIE

 

 

 

 

saaaaaaaaaaaaaaaaaen

I den utländska pressen betraktas detta krigsskådespel som det praktfullaste som någonsin varit visadt.

Ile

   
 

E

   
 

  

lll.nf

E

IEEEEEEEEEEEÅEHB

 

Konstiilm från Viiagraph & 0:0, Chicago.

 

Äkta amerikanskt lusispel med sprudlande amerikansk humor.

 

 

 

670-le program Måndagen den 12 Eecemöer 1.910.

 

Kalmar 1910 Tidn. Barometerns A.-B. Tryckeri.

Ett midsommernattsäfventyr.

Information

Title:
Kalmar-Biografen
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain