#2921: Valhall-Biografen

.f

l

rg!
xk

 

Stadens största och Iörnäm Biograttsatsr.

(Innehafvare Thomas Hansen.)

Forestallnlngar:
Dagligen oaibrutet från kl. 7,10-10,10 e.n1. Sön- ooh hälgdagar jälnväl kl. 6,10 e.m.

PROGRAM

från ooh med Torsdagen den 1 December 1910.

Sport i den Indiska armén.-

Enastående uppvisningar. - En verkligt högintressant bild.
, Kinematograti i färger af Pathé Fréres.

 

 

 

 

 

       :f = 
llf x x ja.
sl." SUCCES! SUCCES!

de 035.! med inköpt ensamuppföranderäu. 035.! fs-
fnnlf Svensk konstfilm. Den första i sitt slag. äs f

 T Ilva-step. 

    
   
  
 

of, "Amerikanska och "sådan den dansas .hos asså?
.l [vb OBSJ Ett enastående tillfälle för dem som önska lära sig denna vår populäraste dans, som för närvarande

gör sitt segertåg genom världen.

Trans-Atlantic.

Cow-Boy-Dans.

Bilden är inspelad af den skicklige förste solodansören vid Kungl. Operan, Herr Oskar Tropp ooh
solodansösen vid Oscarsteatern Fröken Disa Holm. -
OBSJ Enorm sueees i Stockholm oeh öfver hela riket! OBSJ

s
(àtåseävtsfä  s rs , lä- f  s

Oöfverträffad konstfilm! Säsongens största clou: Jättebild!

-
-I- s E M I R Å M I s

Ur Babylons historia.

Kinematografi i färger af Patke .Freres
Inspelad af Paris förnämsta skådespelare med den berömda skådespelerskan Fröken Mirval i titelrollen.
Alla känna till Semiramis, den ärorika härskarinnan öfver Babylon, som skapade det odödliga mästerverk, hvilket
går under namnet "Babylons hängande trädgårdar" och som räknas bland världens sju underverk.

Ett bland de ståtligaste skådespel som blifvit uppfördt i Oskarshamn.
OBSJ Ej att förväwla med å annan biograf visad bild från Babylon.

lin-färd på floden Seine.

llerr Petterssons lidelser.

Hvad en ask klåpulver kan åstadkomma. Oemotståndligt skrattretande.

Säsongns hittills vackraste ooh mest storslagna program.
67791! program ciminåagen den 5 fDecemlier 1.910.

Kalmar 1910. Tidn. Barometerns A.-B. Tryckeri.

Information

Title:
Valhall-Biografen
Printed year:
1910
Place:
Oskarshamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain