#2916: Valhall-Biografen

"  l g ra f B Il

, Stadens största och törnämsta Biogratteater.

[Innohafvaro Thomas Hansn.) g

lForestallningar:
Dagligen oafbrutet från kl. 7,10-10,10 e.In. Sön- och hälgdagar jämväl kl. 6,10 e.m.

Y P R O G R AM N
från och med Torsdagen den 24 November 1910.

i Scenerier i Massa". "

ac a natur- och folklifsbilder.

   

Hafvets drottning.

  

   

 

"ms-VM

 

 

Slagnummer från American Biograph & Comp.

Upp till apen.

IIIEIIELTIDSDBAIIA.
Spännande handling! öfverlägset spel! Storslaen iscensättning!
Kostar i uppförande 50,000 k oooo r. En bland de stålligaste bilder som visats.

 

 

Illustrerad Säng: "Mam mas gris."
T ar a s o on i (Sydfrankrike)

Högst intressant och förtjusande er naturhild.

Den egendomliga lolombuketten.

Stor skrattsuccé

 

:92-le program) dwånåagen den 26 åfovemöer 1910.

Information

Title:
Valhall-Biografen
Printed year:
1910
Place:
Oskarshamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain