#2913: Kalmar-Biografen

m
 WA., - , -  -"P -"
w m Y 1. , i - , M 4,- k gl
- V I 5,.-11 tank1 ---= 1
V ) Å 1 14 Å fw-a .. w,
. v A .- .- V. V .ä , W
1 , 1 N, . .
o . .1 -

:1-1 v-

 största och Iörnämta Biogratteater.

[Innehafvare Thomas Hansn.)

PROGRAM

från och med Måndagen den 21 November 1910.

 

Vackra natur- och folkbilder.

Slagnummer från American .Biograph å Comp.

pp 1 vapen. 
Spännande handling! öfverlägsel spel! Storslagen iseensäitnin!

lll I d Fo i W

ustrera sang.

.. il fx  f f), 7 f

Teeeeeeeeeäeääe

eeeeeeeeeeee

Bilder från sommarens fästligheter här.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

l:sla serien visas fr. o. m.bi dag och innehåller bland annah

Drottning Viktorias besök
 1 i  Midsommarafton 19101,

Vy öfver Slottet. Panorama öfver staden taget från vattentornet.

o
eeeeeeeeeeeeeeeeä eeee ee

T raseon [(Sydfa krike)

F öriiusamle vackra nalurseenerier.

Den egendomliga Q blombuketten

 
     

eller i

Ett misslyckadt I frieri.
070"le program :årsdagen Y den 24 åiovemöer 1910.

n Barometerns Tryckeri.

Information

Title:
Kalmar-Biografen
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain