#2912: Valhall-Biografen

-B 1   Paf "11

Stadens största och Iörnämsta Biogratteater.

[Innehafvare Thomas Hansen.)

PROGRAM

frän eeh med Måndagen den 21 November 1910.
N Express! Express! W

låg: Dagshändelserna i världen W

visar Pathé Journalen, en nyhetslilrn, som utkommer en gäng i
veckan eeh sem därefter visas för allmänheten pä

VALHALL-BIOGBAFEN.

l
. . 1 11   1:-...
, 1 H ffs!- tf v P i.
- f I 
1 k i
1 :w
. 
0 I
. 1,3;
t f :

 

Denna vecka innehåller JURMALEM iöliamle stenalawsna Eeädserie:
1. Helsingfors. 2. Frankfurt am Main. 3. Douai. 4. London. 5. Chemnitz.
6. Wiesbaden. 7. Moosson. 8. Bochum. 9. Windsor. 10. Bryssel.

Konst-film I f KonståIm .f
TJ änare och förmyndare.
lllllSl-leldll Sång... "Ö kn e n s re s".
Expressnyhet! . Expressnyhet!

Baron Csdsrströms Hygningar i Kristiania

samt hans zeroplan Bil-Bols hafveri därstädes.

Fotorafen har haft sin kamera uppställd omedelbart invid olycksplatsen, och har därför
1 erhållit mycket tydliga och bra bilder.

Kanarieöarna.

De första kinematografiska bilder, som där upptagits. Vackraste kolorering och färtonin.

Trolleripulvret.

I censatt af en professor i komiska kinematorafhilder. ,

6779!! program Jos-solaan den 24 åfovemåer 1910.

 

Kalmar 1910. A.-B. Tidn Barometerns Tr eken

Information

Title:
Valhall-Biografen
Printed year:
1910
Place:
Oskarshamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain