#2911: Kalmar-Biografen

ns slorsta och n 

innehafuar Thomas i

Måndag, Tisdag, Onsdag ooh Torsdag kommer följande I.
storslagna två-timmars-skådespel attI uppföras:

v 4,
l y
M .

 frå n va g g  n I ii Il g fafve n -

Bibelundervisning medelst leivande bilder.

    

   

 

En amerikansk präst och ifrig missionskämpe, Dzr Madison G. Peters, har ledt bildens
inspelande, med villkor, att han själf fick äga oinskränkt bestämmanderätt samt att firman
ieke sparade några som Illälst kostnader för att göra bilden. sevärd. Bilden är därför i
minsta detalj historiskt troget iscensatt och öfverträifa de största förväntningar.

 I Det längsta och mest storslagna mästerverk
- I som hittills sett olageniV f 1

Bilden är upprllarl i 5 stora afrllningar.

Mellan hufvurlaldelningarna utföres en till
föreställningarna passande sång al

kantor E. Eriksson.

förenisandel al hildserierna laga en tid al ltimnnh 45 min.
Föreställningarna härja kl. 5, kl.. 7 och kl. sem.

Föreställningen som börjar kl. 5 är särdeles lämplig för barn.

lida Kalmar måste se Della enaståenöe storslagna mä-
sterverk, som öfver hela värlöen örager öfver-fulla hus.

 

i
p, i

GB q v Publiken bedes så mycket som möjligt passa på Inär föreställ-

00

ningarna börj a. Under pågående föreställning lämnas ej tillträde.

Trots de .ofantligt stora omkostnaderna, på grund af två-timmarspro-
grammet, är biljettpriserna de vanliga.

0779!! program årsdagen den 18 :gZ-ovemöer .1910.

Kalmar 1910. A.-B. Tidn Barometerns Tryckeri.

Information

Title:
Kalmar-Biografen
Printed year:
1911
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain