#2910: Valhall-Biografen

Af " l "ll r a f Q. Il

Stadens största och Iörnäm Biogratteater.

lnnshaivar Th   Hamn-l

- :1 - 1 v.- . 1.
1 Ål 1 I . l
, . f  :I i
H  .1 ,  JA.
" , l ,.
, I 1 -  V.
, 1.; i .ff
 .1. "IH
x  1 "g 
I 1 :-"1.,-y , wräiq- r

 

Forestallnlngar:
Dagligen oafbrntet från kl. 7,10-10,10 em. Sön- och hälgdagar jämväl kl. 6,10 e.1n.

PROGRAM

fran oeh med Torsdagen den 17 November 1910.

 g y te n ". -= -  1

Natur- och iolklifsbilder.

= Estreuita. = 

Ett gripande drama fran kriget mellan Frankrike ooh Portugal 1.807.

 

Illustrerad Sång: "När trädens löf de gulnat."

Trollkonstnären.

få? all komma undan hfoyrahma.

Ett muntert skämt om handelsbiträdet Philebom, som vann högsta vinsten ooh blef

trakasserad af alla stadens envisa fotografer.
R 0 a n d e.

åfgil program dWånöagc-m den 21 :Wavemöer 1910.

 

n Barometerns Tryckeri

Information

Title:
Valhall-Biografen
Printed year:
1910
Place:
Oskarshamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain