#2909: Kalmar-Biografen

1111 a ;  -Bi   -

Stadens största k och Iörnämsta Biografteater.

[Innahafvare Thomas Hansen.)
Föreställningar:

Dagligen oafbrutet från kl. ö,15-10,15 e.m. Sön- och hälgdagar jämväl kl. 4 e.m.
från ooh med Torsdagen den 10 November 1910.
Aktuell nyhet 2 .un Bilder för dagen 2 W

filmens dag i Stockholm.

 

 

llllllllllllllllllllllllllllllllll a.
X oooooooooooooooooooooooooooo äer i aaaaaaaaaaaa m.

 

E Messinas àternppbyggende. E

V eeeeeeeeeeee n. - Den å nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn a.
allii gggg m i llllllllllll d.

Amerikansk konst-film .f

Hans .andra hustru.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa i.

IllllSlFBfäd Sång: "När trädens blad galna."

:Skärå . g] vinöru po-r.

Fredrikssons bröllogn vill oc-hti Du skall.

My!! program dwånåagen den 14 åfovemöer 1910.

Information

Title:
Kalmar-Biografen
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain