#2908: Valhall-Biografen

i s 4t .Iv   .nu 33-1313. I x I l .-
1 1 . k I  4 :1 1
å Å  V  q-s 11 i 5 . . .

Stadens största och törnämsta Biograltaatar.

(Innehafvaro Thomas Hanson.)

Forestallnlngar:
1Dagligen oafbrutet från kl. 7,10-10,10 e.m. Sön- och hälgdagar jämväl kl. 6,10 e.m.

PROGRAM

från och med Måndagen den 14 November 1910.
W Aktuell nyhet: mn;- Bimer föl-dagen: w

Barnens dag i Stockholm.
.E Messinas återuppbyggonde. E

I Amerikansk konst-film .V

HansE i   llystru.
Illustrerad Sång: "Carrie och Harry."

åäö-:få g] vinöru Å

4 F o r l l u s a n d e v a c k e r n a i u r b I I d l r a k t f u I I t k o I o r e r a dl

 

Fradrikssans bröllos!n vill och Du skall.

077le program (årsdagen den 12 :Wave-måsar 1910.

Information

Title:
Valhall-Biografen
Printed year:
1910
Place:
Oskarshamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain