#2907: Kalmar-Biografen

PfY-f
.Un- 3- -Q-"ffäfnqu :ff-lila",

Stadens störsia och Iörnäm Biwatteater.

illmehafuar Thomas Hansen-

 Forestallnlngar:
Dagligen oafbrutet från kl. 6,15-10,15 6.111. Sön- och hälgdagar jämväl kl. 4 em.

PROGRAM

från och med Måndagen den 7 November 1910.

Expressnyhet!

Utversväningskatastmien Ii Syd-Italien.

. Höst intressanta bilder, som visar töriidelsen i hela dess vidd.

Exepressnyhet!

 

 

Vacker stämningsbild.

Konstfilm från Amerikan Biograf å: (7:0.

frocentaren.

Dramatiskt skådespel i cirka 40 scener.
öfverlägset spelat at skådespelare i Newyork.

4mnnssnsm sssnmmssssnmmsn

 

    

lä

Illustrerad sång. i g

9

"Carise och Har

Ny svensk natur-bild.

      
 
 

 

   

Norr n

Några förtjusande vyer från den storslägnå naturen, i vårt nordliga "Sverige-
väl valda motiv nu. briljant integration-in-

Konstälm från Gaumont, Primal-is:1

wHr Ungka rl vill ifta sig.
l(97.91719711411901112? Jorge-Sagan den 10 Jovemlier 1910.

Kalmar 1910. A.-B. Tidn. Barometerns Tryckeri

Information

Title:
Kalmar-Biografen
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain