#2906: Valhall-Biografen

1 - ., -- 1,

n: Biogratteater.
[Innehafvara Thomas Hansn.)

Forestallmngar: , -
Dagligen oafbrutet från kl. 7,10-10,10 6.111. Sön- och hälgdagar jämväl 111.6,10 6.111.

PROGRAM

från och med Torsdagen den 10 November 1910. w
Expressnyhet! I Expressnyhet!

OIversväningskatastmfen i Syd-Italien.

I-Iiist intressanta bilder, som visar förödelsen i hela dess vidd.

  

I llacker stämningsbild.
Konstfilm från Amerikan Biograf å: Czo.

joceuaren.

Dramatiskt skådespel i cirka 40 scener.
Ofverlägset spelat af skådespelare i Newyork.

ennnnnnnnenmmmmmnnmmmm
Illustrerad sång.

    

V :-:

   

I
I

 

I
g
Q
. Ei
m
U.

= "Två små svartaI händer."

E

  
  

    

E

z
ä

[I


I:
I
I
I

g

f 1 I .lll1 i "i -; . M

Ny svensk natur-bild.

Norrländska Iioddalar

Några förtjusande vyer från den storslagna naturen .i vårt nordliga Sverige.
Väl valda motiv och briljant fotografering. 1

Konstfilm från Gaumont, Paris. 

Hklmgkmdvnuwnàsb.

, - Lustspel. -

.

 

0,0 1
oo

  

.,

 

l
i
I
I

077le program dwånåagen den 14 Movemlåef 1910. .

n n Barometerns Trycken

Information

Title:
Valhall-Biografen
Printed year:
1910
Place:
Oskarshamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain