#2905: Nordstjärnan

I TELEGRA

Skandinaviens största ambulerande

 

       

Nordstjärnan

kommer att giiva härsiädes storslagen

F ö r e s  ällnin 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

nti

 

 

 

) dagen den V i , Y " kl. Ä b, e.m.
058.! Jätteprogram! é Ztimmars föreställning!

Lefvan e Bilder

Holland dess land. oeh folk. , i Ett bröllOP med förhinder-

Alla maste se denna bild.

   

Storartade bilder i 40 afdelningar.

Afrikas Ökenfolk. Naturbild. Mannen som gör hvad som faller honom in.
i Genomrolig bild. -

Atletens Hustru.

Drama i 6 afdelningar. Spännande. Japansk trollkonstnar" Naturbild"

Ett pojkstrgck, Genommlig, En resa i norden. Nnnnmm.

Den kärlekskmnka Fia. Genommlig. När lillan har ondt för tänder. Mycket komisk.

i Traftäilingarna i Luleå, 1910. 1 Många glada bekanta- KOmiSk-

Utmärkta naturbilder. . .
En ensam farmare 1 vllda vestern.

Den 1förlorade Sonen. Dramatisk. spännande under i 14 nfnelningnr.

 

 

Lumpsamlarens dotter.
Drama. En bild ur liivet ooh verkligheten.
m. ll.

Rosens förvandling.
Kolorerad. En med de vackraste bilder.

 

 

     

Ny!!! Sjungande, talande oeh musieerande figurer. i f:
E W 1)u1nmeb Jöns Afventyr.
E I 8 aidelningar.
I Största sueees öfver-allt!
f - =- E I
Rökning Åi lokalen förbjudas. i Entré 35 öre. Barn 25 iiro.
Tin en tan-na besök inbjudes. " i val-amma

Kalmar 1909. Tidn. Barometerns A,-B. Tryckeri.

Nordiska Biograf-Comp.

Information

Title:
Nordstjärnan
Printed year:
1909
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain