#2904: Kalmar-Biografen

störst och I Biografteater.
 Th umas Hansn.)
Föreställningar:

Dagligen Oafbrutet från kl. (im-"10,15 eJn. Sön- och hälgdagar jämväl kl. 4 e.m.

PROGERAMÄ

från och meä Torsdagen den 20 Oktober 1910.

Expressnyhet, Express-nyhet.

  

      

Den senaste stora svenska iältmanövern under konungens Eedning.
Bilder för dagen! Bör ses af alla!

A , PO b aterna Ih ami-T Pio.

Enastående prestationer. prträden för närvarande i Köpenhamn under sterartadt bifall.
a

  
 
 

Amerikansk komatfilm. f .Edisem 151m.

 
 
 
 

 

gwmemmmmmmmmmmmmm"
Illustrerad sång.
 urgr n n an n c h
HEEEEEEHEH "tvi

En dag i Sakespeares land.

- Enastående intressant natur-bild. Härliga natur-scenarier.

[Mmm har få!! en sparkåoll.

Lehman börjar att bli en gammal bekant har, och för hvar gång bekantskapen förnyas, blir han roligare och roligare.
I denna bild är han oemotståndligt skrattretande. 1

072.3!! program dwånåagen den 24 615106221- 1910.

   

 

en."

nmnmmmmmm,

     

 

 

Kärnan-11910. A.-B. Tidn. Barometerns Tryckeri.

Information

Title:
Kalmar-Biografen
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain