#2898: Valhall-Biografen

- BiOgPä

Iteater.
[Innehafvare Thomas Hanan Y

Foresiailmngar:
Daglig-en eafbrutet från kl. 7,10-10,10 e.m. Sön- och hälgdagar jämväl kl. 6,10 e.m.

PROGRAM

från och med Måndagen den 1,7 Oktober 1910.

VårinmustH.

Hammars glasbruk. Lyckan bilda.- från

 

t af vårt lands stön-sia glasbl-uk. -

   
   

, Speciazbua. email-mmm Was-mm .i .-

   e     s al -

Dramatiskt skådespelu Jättehiid i 4 akter, 40 scener.
Inspeladt. aj Amerikas förnämsta frnimiskd konstnärer.

   
 
 

 

 
 

 

Illustrerad sång. m
- I

 

7, . . 9,
a r. Vacker eeh stämningsfull höstsàng.

:åmwmannnnnnnamnnnnnnnnnnnn

Edison film. Konst-film.

K " l"
vmno lst. 

A J A C C l 0 w
J k
Intressanta historiska minnen (mh hiv-liga nuiuwsceneriev- från Napoleon dem :ia-torkas födelumiad

N är man icke har mer än ett par sker.

Hejdlöst skratiretande.

III

åfgli program :Torsdagen den-20 6516742691- 1910.

Kalmar 1910. A.-B. Tidn. Barometerns Tryckeri.

Information

Title:
Valhall-Biografen
Printed year:
1910
Place:
Oskarshamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain