#2895: Kalmar-Biografen

4  F 31811

Stadens största och Iörnäma Biogratteater.

[Innehafvara Thomas Hansn.)

Forestallningar:
Dagligen eafbrutet från kl. 6,15-10,15 e.n1. Sön- eeh hälgdagar jämväl kl. 4 e.n1.

PROGRAM

från eeh med Måndagen den 31 Oktober 1910.

Svensk nyhet.

Trelleborg-Sa ssnitz.

    

 

erikansk konst ilm!

I Brandchef ns dotter

 

eller

Genom eld och vatten.

Yi [[[[ I sp nnnnnnnn erklighelsdrama. I

   

 

Illustrerad sång:

"sTARLIGTH (stjamljusy-i
EN FERIERESA TILL KUBA.

Amerikanskt Iusispel.

Lehman som banktjånsfeman.

ses af alla, som sätia värde på ett godt skratt

- 072-le program Jen-sången den 3 åfovemöer 1910. " I

Information

Title:
Kalmar-Biografen
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain