#2893: Kalmar-Biografen

, t.
 i "så  tft-t w sv),  .  ut" 1  I -t I 1    Half 1-  "t    
  :Vf   :1 vi. v .H 1.1;  i TIL! .1 -I  i. 1:1 i k I  v  I H  If- ..
I N . t  W  f  t    - Y lrtàV  s " I f 1s1 
lt P  11 I x:t v - v 51.51. HJ   1  Å 2.; Å  själ;le 412,:
I t n 1 w   t  rf" ,  s ,  1 .lt-TIN i
t "  1 f i Läs) I" .11. .I - t H I 1-,  .M  7131 v. 23131" :if-"vB 
  t- - avslut-yr 1 -  .H , fx, t :EUMM I .ut , .Y -  3.51. - ;  . :- .l. ds . U,

Stadens största och törnäm Biograttsater.

[Innehafvar Thomas Hansen.)

Forestallnlngar:
Dagligen eafbrutet från kl. 6,15-10,151e.m. Sön- och hälgdagar jämväl kl. 4 e.n1.

psÖÖRÅU

från eell med Måndagen den 3 Oktober 1910.

 

Intressant! Slagnummer af tiil-sta rang! Spännande!

Under Stjärnbaneret.

(gsm-m mästäselssåwäen.)

Succés i alla land! Stol-slagen iscensättning!

samsssssssssss -s.sssss va

I Illustrerad sy.

"Hvad tusenskönan sade."

ssssssssssmsssssssmes:-

eller

En fnurra pà träden.

Sturslagen amerikansk konstfilm.

   

 

   
 

lå
E

 

   

Hy, I

Prag och .saxska Schweiz.

Säsonens hittills mest storslagna naturbild.

Drängen Pelles bröllop

 

eller

En sådan nxe.

Den roligaste bild, som hittills visats.

åfgll program Jorsclagen den 6 65210591, 1910.

Information

Title:
Kalmar-Biografen
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain