#2893: Kalmar-Biografen

, t.
 i "så tft-t w sv), . ut" 1 I -t I 1  Half 1- "t  
 :Vf  :1 vi. v .H 1.1; i TIL! .1 -I i. 1:1 i k I v I H If- ..
I N . t W f t  - Y lrtàV s " I f 1s1 
lt P 11 I x:t v - v 51.51. HJ  1 Å 2.; Å själ;le 412,:
I t n 1 w  t rf" , s , 1 .lt-TIN i
t " 1 f i Läs) I" .11. .I - t H I 1-, .M 7131 v. 23131" :if-"vB 
 t- - avslut-yr 1 - .H , fx, t :EUMM I .ut , .Y - 3.51. - ; . :- .l. ds . U,

Stadens största och törnäm Biograttsater.

[Innehafvar Thomas Hansen.)

Forestallnlngar:
Dagligen eafbrutet från kl. 6,15-10,151e.m. Sön- och hälgdagar jämväl kl. 4 e.n1.

psÖÖRÅU

från eell med Måndagen den 3 Oktober 1910.

 

Intressant! Slagnummer af tiil-sta rang! Spännande!

Under Stjärnbaneret.

(gsm-m mästäselssåwäen.)

Succés i alla land! Stol-slagen iscensättning!

samsssssssssss -s.sssss va

I Illustrerad sy.

"Hvad tusenskönan sade."

ssssssssssmsssssssmes:-

eller

En fnurra pà träden.

Sturslagen amerikansk konstfilm.

  

 

  
 

lå
E

 

  

Hy, I

Prag och .saxska Schweiz.

Säsonens hittills mest storslagna naturbild.

Drängen Pelles bröllop

 

eller

En sådan nxe.

Den roligaste bild, som hittills visats.

åfgll program Jorsclagen den 6 65210591, 1910.

Information

Title:
Kalmar-Biografen
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain