#2892: Valhall-Biografen

Stadens st Biegretteeter.

[Innehafvaro Thomas Hansn.) 

Forestallnlngar:
i Dagligen oafbrutot från kl. 7,10-10,10 om. Sön- ooh hälgdagar jämväl kl. 6,10 6.111.

PROGRAM

från och med Måndagen den 3 Oktober 1910.

 

Slagnummer af första ran

exe..- seje..e...feäe.

(1 :sta indelningen.)

En episod från Förenta staternas frihetskrig.
Säsongens hittills bästa bild.

 

Expressnyhet! Bilderna för dagen!

i Ba  Ge fröms

vackra flykt söndaen den 25 sept. (Obs.! Ny bild) samt dansken v sens flykt onsdagen den
28 sept. Å denna bild synes äfven en karta öfver Djurården samt hvilken bana,
som skall flyas för eröfrandetg-af Dagens Nyheters pris.

ämm-nunnan   -mmmmmmmmu

Konstälm. i .Frakt-bild.

å ASkälmen Amor på lur.

Betagande kärleksidyll. Kolorerad i färger.

 

 

- 085.! Ei att förväxla med förut visade bilder med samma namn. T.

mefmlwmw  WlwWi-mmwm I
Lehmani det elektriska huset,

Kollossalt skrattretande.

(973!! program Jorsåagen den 6 6670591- 1910.

Information

Title:
Valhall-Biografen
Printed year:
1910
Place:
Oskarshamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain