#2891: Kalmar-Biografen

Stadens Iteater.

[Innehafvare Thomas Hansn.)
Föreställningar:

Dagligen eafbrutet från kl. 6,15-10,15 elm. Sön- och hälgdagar jämväl kl. 4 e.m,

PROGRAM

från eeh med Torsdagen den 29 September 1910.
Expressnyhet! - Bilden för dagen!

Ba Ge fröms

vackra flykt i söndags samt aviatikern Svendsens ankomst till Stockholm i tisdas.

Stol-slagen expressnyhet! Direkt från Amerika till Kalmar-Biografen!

Af EDISON! OBSJ b För förs-td gången i Sverige! 1 Af EDISON!
Intressant! Slagnummer af Iförsta rang! Spännande!

Under Stj i)

Säsongens mest storslagna bild.

Illustrerad sång.
har väntat så länge på dig.

 

I
i:
:c
å

EB

  

I!
ii
g
g
å
I
:I

  
 
 
    

å
i:
å
E

   

 :sammen L  -  

 2 v . f - 2 I: 
.Praktb

Skälmen Amor på Idr. E

Storslagen, kolorerad bildserie
En bild a] oerhördt intresse för både gammal och ung. Beskrifning aj derma bild torde vara öfverflödiy,

iwmwrmlwåäåå asgarv! 

LEHMAN 1 LEJONBUREN. ,

En och hvar tvingas att skratta.K onstfilm.

i!

 

oTinl program Wånåagen den 8 61170691- 1910.

Kalmar 1910. A.-B. Tidn. Barometerns Tryckeri.

Information

Title:
Kalmar-Biografen
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain