#2890: Kalmar-Biografen

1= 1 I
. .
U 4 -1 A q ."  - X1 . 11 11 1 "
w   1  1 . 1 1.1; 12 - I
I 1 . . 11. "1 ef  1
- Ä" U
1 .  I , ,
I M1 x v, . .
U f " f- 1 f N
w 4 - 1 1
1 1  V- , .1

Stadens ta Biogratteater. I

[Innehafvare Thomas Hansen.)

Forestallnmgar:
Dagligen eafbrutet från kl. 6,15-10,15 e.m. Sön- eeh hälgdagar jämväl kl. 4 e.m.

PROGRAM

från eeh med Torsdagen den 29 September 1,910.

Prag och saxiska Schweiz.

V 1 Högst intressant och vacker naturlalild.1 

Drängen Pelles bröllop.,

A

Frakt-bil .

U

å i " ,
å Skàlmen Amor å lur.

d En mm af mh md W ,. ..

Öemotståndlig skrattsuccés.

   

K onstälm.

Storslagen, kolorerad bildserie.

ördt intresse för både gammal och ung. Basho-dining af denna de vara ofverflodig,
" " i v känna till dess i f

iwmwrmwwwimwmww  mmws

B
Illustrerad sång. E

Jag har väntat så länge på dig.
annsnnsnsmnsnnnsnnRenässansm

Baron Geders tröms

vackra flykt i söndags samt aviatikxern Svendsens ankomst till Stockhatm i tisdas. q

LEHMAN 1 L JeNBUREN..

En och hvar tvingas att skratta.

677le program dwånåagen den 8 6521069? 1910.

Information

Title:
Kalmar-Biografen
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain