#2889: Kalmar-Biografen

"1: 4 1 i
H P 1.131; Å M WY .g
 h x px; .. .G 1.1

storsta och I

 

örnàmta Bioratteater.

(lnnhafvare Thomas lialnsll.Å
Föreställningar;

Dagligen eafbrutet från kl. Blå-10,15 e.m. Sön- och hälgdagar jämväl kl. 4 e.m.

PROGRAM

från och med Måndagen den 26 September 1910.

Natur- och I

 

 

 

    

    

H . .. I. 1. F. . ,- H, .af-h .fw  ..3y:11:-v-1-,..--v!v .gå-mv. Lt   :N 1 Y .
.. I., v ; I; f f .1 Q åh åif [gi i! I . v X 4 Y
1 .M- vv av. w: y. V I u . 4,.. f .- vw. - W- 1- mm; wy-mxwzh-.Q -1  -ff wav-fn-wwwwnnw -in-w-lv-vhw w -.  1 w u 
M I W H .- 15". 1 1; Maj L-qulb. 1511511.
1 " P m H- V "
fy q x

Förstklassi sevärdhet.

I Musikprofessorn i Hiekpensienen.

Ett finl: inspelad! skämtnummer.

077le program :årsdagen den 29 åepiemöef 1910.

 

Kalmar 1910. A.-B. Tidn. Barometerns Tryckeri.

Information

Title:
Kalmar-Biografen
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain