#2886: Valhall-Biografen

(lnnhafvara Thomas Hansn.)

Forestallnlngar:
Dagligen eafbrntet från kl. 7,10-10,10 e.n1. Sön- och hälgdagar jämväl kl. 6,10 e.n1.

PROGRAM

från eeh med Måndagen den 10 Oktober 1910.

Enastående sevärdhet!

FranskaJ matreser gymnastisera.

Lifuet i skeppsskolan. DennaI bild öfverträifmf- allt, som förut fmlsats denna fåäg.

Svar! oeå 15wa en mislerskapsåmllmhy.

Alla måste se denna intressanta bild.

Amerikansk konsifilms,

 En af legendens mystik och sagans skimrande trådar vitle dikt. JIitsterlflgt iscensatt och spelad aj jrmnstående artister. .j 

Htawathas lefnadshistoria. - Hämnande af hans döde fader. ä Himvathas kärlek till Minnehaha. - Allt är t bilden
enastående väl speladt och troget efter dikten återgtfvet.

 

   
 

 

 IIIustrerad sång.Is
99 ad t önan s

Petterbom 0- på 1Iriarsirå

Skoj till hiier och vänsier.

  

     

(97le pregmm cin-sången den 15 6670591, 1.910.V

 

Kalmar 19l0. A.-B. Tidn. Barometerns Tryckeri.

Information

Title:
Valhall-Biografen
Printed year:
1910
Place:
Oskarshamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain