#2885: Valhall-Biografen

1 1 1 1 "fi 1" V" i, V i . 4. 1 I 111 -l 1 .

.1th v s- , s. 7 i ". 1 L- " "
11 , 1 H. 1 - 1 . - A 1 - 1 v
 1 111.1;qu , , 1-1V I - H1, t I -  . m :l bd
:111,1I-, 1 .1 . :1 . - 1 1 1 1 1 1 -1
11, , 1, .Å 1.-1 c 1,-.111 - v 1 - .1 - I 1 .
I-:-1.t"1.1 "  i 11151; - t - : 1 t -. .1,
1,111- 1 3.1 , 1:1: 11-111 1 .n 1 - .1 
:1  .1,1 lr H11; 1111.;31 , -t

11 11.11.-114; V r Uf" .1 i mäns ., . 

t I VH . ". ,11 b .. -. 1 1I
1 , 11 - I 4 11- - .111111-121411. 1 . 1 - 1
. 1 I 1. www., 1- . 1 -1 
rl 2 t 1 , I

Stadens största och Iömäm Biograttsatsr.

[Innehafvaro Thomas Hansen.)

Forestallnlngar:
Dagligen eafbrutet från kl. 7,10-10,10 e.m. Sön- eeh hälgdagar jämväl kl. 6,10 e.In.

PROGRAM

från och med Torsdagen den 22 September 1910. 1

Stol-slagen och intressant industribild.
Kinematogwaferad fi fits-ger aj Pathé Frerés.

En socksrtabriki arbets stunt skörd at socksrrör.

035.! Den hittills längsta natur-bild, som kinematogl-aferats färer.

Ai våra omtyckta amerikanska dramer

ÖFVERGIFVEN.

Amerikansk konstfilm. Ett lidandeis historiamed godt slut.
X En liten flicka spelar i denna film hujvudfrollen.

I I I -Å
IIIustrez-ad sång.

lltn ttrltustmls sutsslta ttrlstsstsuss: "A M 0." mt swissfsnjusansemom.
E F I! lly

En tripp genom Berlin.

En allt igenom intressant bild.

 

näsan

  

Ma skinskrifve 

I Skämtnummer.

åfyll program dwånåagen den 26 åeplemöer 1910.

Information

Title:
Valhall-Biografen
Printed year:
1910
Place:
Oskarshamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain