#2881: Kalmar-Biografen

Kalmar-Biografen

Stadens största och Iörnämsta Biograttsatsr.

(Innohafvaro Thomas Hanson.)

Fore ställningar:
Dagligen oafbrutet från kl. 6,15-10,15 e.m. Sön- och hälgdagar jämväl kl. 4 e.m.

PROGRAM

från och med Torsdagen den 8 September 1910. -
Il Y T T! Il Y T T I

Halleys komet passerar jorden.
När man ser illa."

Kemisk seen, författad och spelad af Kalmar-publikens gunstling, skådespelaren Ilax Linder.

 

  
 
  

Hvad hela Kalmar måste se! t
SensationelI världsnyhet! Dramat för dagen!

Dzr Crippens flykt öfver Atlanten.

 

  

 IIIs-:sliten Isis! lidelse lllenelsm
Illustrerad sång. E

"Den lille niggern."
llaliletlselssllelll Eli-ll

. Sport och galenskap.

l-lejdltisfv skrattsuccés. Vi öfverlämna denna. skämtnyhet ät den ärade-.publiken utan några som hälst kommen-
tarier endast med det påståendet: Det roligaste Ili sett! Ofvertyga Eder siälfva.--

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

åfgll program Wånöagen den 12 åeplemlier (910.

1Ka1mu-1910. A.B T . uom em: T

Information

Title:
Kalmar-Biografen
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain