#2880: Valhall-Biografen

Va hal f-Bisgrsfsn

Stadens största och Iörnämsta Biogratteater.

[Innanatvara Thomas Hanson.)
Föreställningar:

Dagligen oafbrutet från kl. RIG-10,10 e.m. Sön- och hälgdagnr jämväl kl. 6,10 e.m.

.PROGRAM

från och med Torsdagen den 1 September 1910.
För vänner af naturen att betrakta.

Från Alpernas fjäll och dalar.

En liten angenäm turisttärd i Berchtesgaden.

Cuneos Menageri.

Alla måste se denna bild.

Amerikansk konstålm från
American Biograph & Comp. Atiné.

Hans sista spel.

En tragedi med lyckligt slut. Spännande, väl spelat drama.

   

         

E Ialllmlse  l :när   IEIIIEIIE-sl I

lJVYTTI NYTT! "f
g Vill dn hålla af mig i december Som i maj? =-=s
IlIustrerad sång; u
 Ellellealls-slns llsslmlellsslmlllenl

Luften: innevånare.

Kinematografi i färger at Pathé Freres. Intressant och lärorik fiir gammal och ung.

Lyckan kommer medan man sofver.

Lustspel från Paris under äfversvämningstiden.

       

åfyll program cfmånsdagen den 5 åeplemöer 1910.

Information

Title:
Valhall-Biografen
Printed year:
1910
Place:
Oskarshamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain