#2879: Kalmar-Biografen

Ka mar-Biografen

Stadens största och Iörnämsta Biogratteater.

[Innohafvara Thomas Hansn.)
Föreställningar:

Dagligen oafb-rutet från kl. 6,15-10,15 e.m. Sön- och hälgdagar jämväl kl. 4 e.m.

PROGRAM

från och med Torsdagen den 1 September 1910.

i Ananasinläggning.

Intressanta, färglagda bilder.

Af vara amerikanska dramer.

På dödens tröskel.

Äfventyrsdrama från amerikanska västern. Stycket som spelas i karaktäristisk amerikansk
terräng, är rikt på spännande äfventyr och djärfva handlingar.

sssssssssessssssssswsmmEmee

IIIustrerad sång.
 När åren fly!
Il

I Österrikiska Tyrolen.

En storslagen och vällyckad bild. 1 Säsongens senaste nyhet.

Kärlek och gammal ost.

Sprittande humor af vår allom bekante Jlmr; Linder hvilken själf innehar hufvudrollen.

  

H

 

 

 

 

 

E

I

   

 

åfgllprogram dwånåagen den 5 åeplemöerIQIO.

Information

Title:
Kalmar-Biografen
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain