#2875: Valhall-Biografen

-Å -  
. "- I) 11    (if.- -1  4 . I 1 . l I
1553:31er     , - i -11

 

[Innahafvara Thomas Hansn.)

Foreställningar: -
Dagligen oafbrutet från kl. 7,10-10,10 9.111. Sön- och hälgdagar jämväl kl. 6,10 e.n1.

PROGRAM

från och med Måndagen den 7 November 1910.

Expressnyhet! Enastående sevärdhet! Expressnyhet!

Italienska Ilottans manöver 1910.
lejonjakten i Afrika.

085.! Äkta originalbild. Ej inspelad. Succés öfver hela väl-Iden.

H I
Illustrerad sång. ä

I "sTARLlGnT (sijämliuyn. .
v

Indian er. Säsongens clou. Indianer.

Flickan fràn Arizona.

Spännande drama från västern.

.Slemoskaplkka ålomsfersluabbn

Praktfullt kolorerad. En bild för natur-vänner.

Lehman som cha anför.

Denna bild af den kända Lehman-serien öfver-träffar alla förutvarande.

:96"in program Jon-dagen den 10 åfovemöer 1910.

 

alma- 1910. A.-B. Tidn. Barometerns Trycken

Information

Title:
Valhall-Biografen
Printed year:
1910
Place:
Oskarshamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain