#2874: Valhall-Biografen

har

Stadens största och- törnams Biogratteater.
(ln-nehafvara Thomas Hansen.)
Föreställningar:

Dagligen oafbrutet från kl. KID-10,10 e.1n. Sön- och hälgdagar jämväl kl. 6.10 e.1n.

PROGRAM

från och med "Torsdagen den 27 Oktober 1910.

Enastående sevärdhet.

En tur med föresla staternas modernaste underuattenshåt "Salmon".

Denna båt gif-lf för kort tid sedan af stapeln och iir troligen den största i,endera-afterisbåten i världen.
Bilden lir en af" de mest intressanta som någonsin. visats.

-
Enastående konsttilm! I

 

L E Å. Ett gripande drama från LudvigXWs tid.

Detta ytterst spänna-nde drama iir inspeladt af ItaliensI förnämsta skådespelare efter Felice Cavollottis roman. Den
År(tom-ordentligt var-lera naturen i denna trakt, där det inspelats, medeltidens målerislm och eleganta dräkter,
handlingens gripande oelr rörande innehåll och den konst-mtrlfiga iseensättningen samt den vätlgekade

fotograferingen, göra denna bild till en af säsongens vackraste bilder.

  
     
    
   
 

Illustrerad sång.

"MIN LILLA lev. I

 

Express i dag från Lissabon.

Revolutionen i Portugal.

Enastående intressanta bilder, tagna under själfva revolutionsdagarne.

Ibland rasar. I

Praktbild. Kinematografi i färer af Pathé Fréres.
Rosor öfrerallt. rosor blomstra i tusental med Isina mångfärgalle blomead. likt allehanda tjuveler på SIHWVlllflfll-ÖNG "maor-

Ett giitermàl under spel.

Artistlslft inspelad skitmtbild. Fin oeh medrgelrande h mnor. Speltid af den vall-"ande Ma.,- Linder.

élfgll program clifånåagen den 51 65105421, 1.910.

Kalmar hälft. A.-l). Tidn. Barometerns YTryckeri.

Information

Title:
Valhall-Biografen
Printed year:
1910
Place:
Oskarshamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain