#2870: Valhall-Biografen

n  "Ii I mf B  .

Stadensstörsta och Iörnäm Biogralteater.

[Innehafvar Thomas Hananl

.För-estallnlngar:
Dagligen oafbrutet från kl. PRIG-10,10 e.1n. Sön- och hälgdagar jämväl kl. 6,10 e.m.

PROGRAM

fran oeh med Måndagen den 19 September 1910.

I den soiga Södernf

1 Denna härliga naturbild innehåller en hel del praktfulla
Nizza ooh Cannes, som i vinterman

 

seenerier fran Syd-Europa. Bland annat se vi vyer fran
adjerna förse oss med härliga rosor, violer ooh nareisser. Vi beiinna v
oss i apelsinernas, lagerträdens och eypressernas hemland.

Konst-Elm. Konst-film.

Robert den tystes tragiska kärleksälventyr.

Isoensatt af Hrr Zeoea och Andréani. Drama. Hela denna framställning är praktfullt kolorerad.

. I .n -
I w I11ustrerad sång. - E
" "sANTlAGoFLYNNP I

1- Hagenbeoks Djurpark.

Sizellingen - Hamburg.

En samling intressanta ooh askadliga vyer fran Hagenbeoks världsberömda djurpark äro vi i dag i stand till att
bjuda pà. Som bekant lefva djuren i denna park ett fullkomligt frihetslif. Sinnrika, markerade grafvar
och galler gör att man bokstafligen tror djuren vara i besittning af hela sin frihet..

l Ti op un dsno  n.

Förtjänar nagon bild titeln "Komiskfi sa är det förvisso denna skämtbild. .

 

6773!! program Jet-solaan den 22 åeplemåer 1910.

Kalmar 1910. A.-Bf Tidn. Barometerns Tryckeri,

Information

Title:
Valhall-Biografen
Printed year:
1910
Place:
Oskarshamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain