#2869: Kalmar-Biografen

Stadens största och lörnams Biagraltaatar.

[Innehafvar Thomas Hansn.)
Föreställningar:
Dagligen oafbrutet från kl. (Hö-19,15 e.1n. Sön- eeh hälgdagar jämväl  4 e.1n.

PROGRAM

från och med Måndagen den 12 September 1910.

Nfg serie natur- och folkltfsbilder från Kina; (innenuttograferacle t färger af Pathé Free-es).-

I Dunkin-China.

En utmärkt vackert ke-lererad bild, visande intressanta scener ur infödingarnas lif i (Mellin-China97
som utgör en de] af franska India-China.

I elfte timman.

Amerikansk konstfilm. Världsmärket Thomas Alvar Edison borgar för bildens sevärdhet.

I11ustrerad sång.

rsA 0 I. NN."

 
  
 
 
 

 
 
 

 
   

     

Expressnyhei! v Ailmakiionsnuml-ei för dagen!

i Brottningskap mellan snart och hvit.

Svart som segrare. Värlöens förnämsta brottare i täflan om värlösmästerskapet, som eröfraöes af tj. Surich.
Till sist storartatl Itenstbrottnflng, hvilket aldrig blifvit vis-attt å någon btogrttfförnt.

Som öet för fabrikanterna visat sig svårt att-å lefvanöe bilöerkinematografera New-yorks skyskrapare, har öet öock lyckats oss att å skioptikon-
plåtar få fotograferaöt öe största och förnämsta skyskraparne och inbjuöa vi härmeö publiken att se öessa "jättehus".
hvilket nog för mången är verkligen en stor seväröhet.

New-Y N skyskrapare.
Lehman som stadsbud.

OBSJ Ett godt skratt förlänger löfvet! OBSJ

Met oerhöröt intresse kommer publiken att följa öetta storslagna jätteprogram från början till
slut, emeöan öet är Det bästa som visats i Kalmar öenna säsong.

0779!! program Jorsåagen den 15 åeplemöer 1910.

Kalmar 1910. A.-B. Tian. Bal-Omeaems Tryckeri.

Information

Title:
Kalmar-Biografen
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain