#2868: Kalmar-Biografen

111 a h ng; rat en  

Stadens största och förnämsta Biograttaatar.

[Innehafvare Thomas Hansn.)

Forestallnlngar:
Dagligen. oaibrutet från kl. (SJÖ-10,15 e.m. Sön- oeh hälgdagar jämväl kl. 4 e.m.

PROGRAM

från ooh med Torsdagen den 15 September 1910.

I den soiga Södern.

Denna härliga naturbild innehåller en hel del praktfulla seenerier fran Syd-Europa. Bland annat se vi vyer fran
Nizza oeh Cannes, som i vintermanaderna förse oss med härliga rosor, violer och nareisser. Vi beHnna
oss i apelsinernas, lagerträdens och eypressernas hemland.

K onstfilm. V.lZonst-fillm.

Robert den tystes tragiska karlaksätrantyr.

Iseensatt af Hrr Zeeea oeh Andreani. Drama. Hela denna framställning är praktfullt kolorerad.

       

-I--Is e
i Illustrerad sång. i g
"CUTEY" (Sötnosen.) i

i

X Hagenbeoks Djurpark. 4

Siellingen - Hamburg.

En samling intressanta och askadliga vyer fran Hagenbeeks världsberömda djurpark äro vi i dag i stand till att
bjuda pa. Som bekant lefva djuren i denna park ett fullkomligt irihetslif. Sinnrika, markerade grafvar
och galler gör att man bokstaiiigen tror djuren vara i besittning af. hela sin frihet.

I Tiopun dsnofen.

Förtjänar nagon bild titeln "Komiskfg sa är det förvisso denna skämtbild.

IIEI  ll

     

   

:97311 program dwånåagen denI 19 åejalemlier 1910.

Kalmar 1910. A.-B. Tidn. Barometerns Tryckeri.

Information

Title:
Kalmar-Biografen
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain