#2867: Valhall-Biografen

ha -Blugrafen
Stadens största och Iörnämsta Biograttsatsr. W

[Innehafnare Thomas Hansen.)

i Forestallnlngar:
Dagligen reaflorntet från kl. 7,10-10,10 em. Sön- eeh hälgdegar jämväl kl. 6,10 e.m.

PROGRAM

från eeh .med Måndagen den 12 September 1910.
Il Y T T! i Q Il Y T T!

Helleys kemet passerar j orden.
När man ser illa.

Kemisk seen, författad och spelad af Kalmar-publikens unstling, skådespelaren Max Linder.

 

 

w flickan från Västern eller Inöianskans hämnö.

Äkta indianbild, inspelad vid Delawaretlodens stränder. En af de mäst spännande
indianbilder, som hittills varit förevisade.

 

           

-
 ellltelselel  Itella
Illustrerad sång.

9

 5,Ljufva hem."
IIEIIIEIEIIIE

Sport och galenskap.

l-leidliis skrattsuccés. i öfverlämna, denna skämtnyhet et den ärade-.publiken utan nägra som hälst kommen-
tarier endast med det påståendet: Det roligaste Ili sett! Ofvertyga Eder själtva.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nää I
m
ä
m
m
ä
m
ä
IE,
ä
ia
ä
ä
ä
m

     

 

:95le program oTorsåagen den 15 åepiemöer 1910.

Information

Title:
Valhall-Biografen
Printed year:
1910
Place:
Oskarshamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain