#2866: Kalmar-Biografen

er.
(Innehafvare Thomas Hansn.) é

Forestallnlngar:
Dagligen oafbrutet från kl. (SJÖ-10,15 e.1n. Sön- ooh hälgdagar jämväl kl. 4 e.m.

PROGRAMw

från oehàlned Torsdagen den 22 September 1910.

G PlEnMaNT.

Iniressani och härlig naturhild.

Amerikansk expressnyhet!

eller -

 

Home Sweet Home.

Amerikansk konstfilm, utgången från världsfirman Vitaraph.

En familjehistoria af finaste slag, som meö fina Drag af älsklighet, Iaöersömhet och barnakärlek bilöar ett helt af öen mest förtjus-anöe art
- och som i sitt röranàe vemoö måste mäktiqt tilltala och röra hvarje känsligt sinne.

Delta drama har gjort stor sueeés i Stockholm.

 

Illglstrerad sång. -
"Ett iramtidsbröllopl,

  
 

wll lllll f i P l.e"l.4 I vvllfl fl,

  

I-Iänfiirantle vackra nalurseenerier.

Lehman! Lehman! Lehman!

Lehmans duell med kanoner.

Publiken varnas för allt för svåra skraliexplosioner.

6722]!! program dnånåagen den 26 åeplemiöerIQIO.

Kalmar 1910. A.-B. Tidn. Barometerns Tryckeri.l

Information

Title:
Kalmar-Biografen
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain