#2864: Kalmar-Biografen

[Innahafvare Thomas Hansen.)

Forestallningar:
Dagligen eafbrutet från kl. 6,15-10,15 e.m. Sön- och hälgdagar jämväl kl. 4 e.m.

PROGRAM

från och med Torsdagen den 1 December 1910.

llmerikanska millinnärer jaga    .
llndhäsiar på Nilen. 

än mycket spännanöe 4bilö öfver öenna, öagens moöernasle jakt. i ff Af
linnöratals amerikana-re komma hvarje år lill jifrika för att jag; 6255; I,  - I d
välöiga öjnr. Denna jakt är också en aj öe mest spännanöe man kan  
länka sig. 

 
   
   
 
 

 

 

 

 

Amerikansk konsefilm! I Amerikansk konsefilm!

En förlorad son.

Stol-slagen mimisk bild, ulgånen från det världsbekanla märke! American Biograph company.

 

Illustrerad säng: Mi" hjältifliåkggggn ger-

]ungfrun från Babylon.

Storslàelihisioriskl skådespel. Glänsande prakl från kung Ninios dagar. jlunöralals personer Dellagà..

Fabian hämtar barnmorskan.

En verkligt rolig bild.

:97le program cåfånåagen den 5 Eecemöer 1910.

 

Kalmar 1910. Tidn. Parometern A.-B. Tryckeri.

Information

Title:
Kalmar-Biografen
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain