#2850: Valhall-Biografen

Valhall-Biografen

Stadens största och förnämsta biografteater.

Föreställningar:

Dagligen oafbrntet från kl. 7,10--10,10 enn.
Sön- och halgdagar jamväl kl. 6,10 e.m.

Program

från och med torsdagen den 1 december 1910.

1. Sport 1 den Indlska armen.
I Enastående uppvisningar. En lverkligt liöginlressant
bild. Kinemalografi i fdrger af Pallie Freres.

Sueces! Sneees!
Obs! .Med inköpt ensamiquföranderdit. Obs!
Srenslc lconsifdm. Den första i sitt slag.

2. Two-step
"amerikansläL och asddan den dansas hos oss".

OBSJ Ett enastående tillfälle för dem som önska låira sig
denna. vår populäraste dans, som för närvarande gör sitt segertåg
genom världen.

TPELHS-Atlallllic, OoW-boy-dans.

Bilden är inspelad af den skicklige förste solodansören vid
Kungliga Operan Herr Oscar Tropp och solodansösen vid Oscarstea-
tern Fröken Lisa Holm.

OBSJ Enorm siieces i Stookholm och öfver-lzelariket.

Säsongens största elen!
- Oöfberirdffad Iconsililm! Jdiiebild!
6 O o
3. Selniramls.
Ur Babylons historia.
Klnematografl i fdrger af Palin? Freres.

Inspelad af: Paris förnämsta skådespelare med den berömda
skådespelerskan Fröken Mirval i titelrollen.

Alla känna till Seiniramis7 den iirorika härskarinnan öfver Ba-
bylon, som skapade det odödliga mästerverk, hvilket går under nam-
net uBabylons hängande trädgårdaru och som räknas bland världens
sju underverk.

Eli bland de sidiligasie skådespel, som blifvit uppfördi
i Oskarshamn.

OBS..l Ej att förra-laid med d annan biograf visad
bild från Babylon

4. En färd på floden Seine.

Paris-SaL Germain. Hdrliga naiarseenerier.
En storartad bild inom naturens Område, vard att ses
af alla.

5. Herr Petterssons lidelser.

Hvad en ask klåpaleer kan åstadkomma.
Oemotstdndligt skrattretande.

Säsongens hittills vackraste och mest storslagna
biograf-program.

Event. förändringar i programmet förbehålles.

Nytt program måndagen den 5 dec. 1910.

 

Kalmar 1910. Tidn. Barometerns A.-B:s Tryckeri.

Information

Title:
Valhall-Biografen
Printed year:
1910
Place:
Oskarshamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain