#2849: Kalmar-Biografen

Kalmar-Biografen

- Goodtemplarsalen =
(lnnehafvare THOMAS HANSEN.)

 

Föreställningar:

Dagligen oafbrutet från kl. 6,15f10,15 e.m.
Sön- och hälgdagar jämvåil kl. 4 e.m.

Program

från och med måndagen den 28 november 1910.

1. Sport i den Indiska armen..

I Enastående inipoisningar. En verkligt koginiressant
bilcl. Kinemaiografl i felrger af Paike Freres.

Succes! Succes!

Med inköpt ensamfappföranclerali för Kalmar.
Svensk konsifilm. Den första i siii slag.

2. Two-step

"amerikansk" och "sådan den dansas hos oss".

Bildernas ordningsföljd: 1. Mötet på Kärleksudden. 2 Hvart
skay vi fara? Dansa förstås! 3. På väg till danssalongen 4. Two-
step, "amerikanskt 5. Two-step, usom den dansas hos oss." G. Jag
följer dig hem. 7. Afskedsidyll.

Trans-Atlantic, Cowboy-dans.

Komponeracl af Oscar Tropp.
Ulföra af Oscar Tropp och Lisa Holm.
Stormancle sacces öfver kela riket.

3. En färd på floden Seine.

Paris-Skil Germain. Härliga nairirscenerier.
En siorariacl bila inom naturens område, oclrcl att ses
af alla.

Glansnum m er! Konstlilm !

4. Semlranns.
Ur Babylons historia.
Selniramis roll utföres af fröken Mirval.
Kinemaiografi i fiirger af" Pallie Freres.

Firman Pnthe Freres7 konstnärlig-a serie, som redan tillvunnit
sig så. mycket bifall, framvisa här en film, hvilken säkert kommer att
väcka sensation, tack vare den omsorg som nedlagts på dess sam-
mansättning7 på valet af artister och på den präktiga utstyrseln.

Alla känna till Semirarnis7 den ärorika härskarinnan öfver Ba-
bylon. som skapade det odödliga mästerverk, hvilket går under nam-
net "Babylons hängande trädgårdar" och som räknas bland världens
sju underverk.

Denna film låter oss successivt närvara vid SemiraniisI och
konung Ninusi bröllop. vid den unga drottningens snmniansviiljining
mot konungen, vid det därpå följande kungamordet, liksom den äfven
återger scener ur drottningens krig, samt nr de Iestligheter hon gaf
i sinaJ underbara trädgårdar. Slutligen framställes hnrnsom, efter
hennes död, staden Babylon, kand för sitt lättfärdiga lefverne, råkar
i fullständigt förfall.

1. Konung Ninus blir  frapperad af den unga herdinnan Se-
miramis, skönhet, att han för henne till sitt slott. 2. Semiramis och
konung Ninus bröllop. 3. Som Semirarnis ar mycket Iaregirig och
maktlysten, vill hon stanna som härskar-nina och förbereder konungens
död. 4. Konnngamordet, 5. Efter konungens död lugnar drottningen
folkets vrede genom sin djärfhet och skönhet. 6. Krigsförklaringen.
7. Segrarnas återkomst. 8. Semiramis firar sin seger med glädje-
fester i MBabyloniens hängande träidgårdar.LL 9. Semiramis dör efter
en lysande regeringstid, och blef, enligt legenden, upptagen till him-
vmeleu af dufvor. 10. Babylons slutliga öde. 11 Efter Semiramis,
död intages staden af barbarerna.

Säsongens hittills vackraste och mest storslagna
biografprogram;

Event. förändringar i programmet förbehålles.
Nytt program torsdagen den 1 dee. 1910.

 

Kalmar .1910. Tidn. Barometerns 28.-st Tryckeri.

Information

Title:
Kalmar-Biografen
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain