#2848: Valhall-Biografen

Valhall-Biografen

Stadens största och förnämsta biograiteater.

Föreställningar:

Dagligen oafbrutet från kl. 7,10-10,10 e.m.
Sön- och hälgdagar jämviil kl. 6,10 e.m.

Program

från och med måndagen den 28 november 1910.

Aktuell nyhet!

1. Drottning Viktorias besök i Kal-
mar midsommarafton 1910.

Intressanta och ndllychade bilder af egen fotografering.

Specialbild! Specialbild!
Konstlilm från American Biograf.

2. Den otrogna.

Stort, spdnnande hdrlehsdrdma.

Må Gud bevara oss för iiyktiga kvinnor. Inga manniskorkunna
sprida så mycken olycka och sorg som dessa. Och det "ar en sådan
som spelar hufvudrollen i detta drama.

I en gammal fiskby se vi de barndomsförlofvade Billy och Mary,
en gosse Och flicka på omkring 10 är, - Tio år ha förtlntit och gos-
sen, nu en ung man, gifver nu ilickan en ring, och sålunda lörnya de
sitt barndomslöfte. De äro båda mycket lyckliga tills ödet ingriper
för att pröfva iiickans uppriktighet. i En dag medan Bill ströfvar
omkring på stranden, som sedan hans trclofning ar ett Utopien för
honom, får han se en flotte nte på sjön med som det tycktes en
mänsklig varelse på. Störtande sig i vågorna simmar han till flotten
och finner en iiskare liggande framstupa på Botten. Förande iiotten
till stranden, vacker han med andras hjälp den unge mannen åter till
lif. Denne är en främling,r för alla, och har tydligen drifvit nt från
en främmande, atlagsen strand. Bill och Joe, framlingen, blifva snart
trogna vänner. och på så sätt träffar Joe Mary. Denna blir genast
förälskad i framlingen oeh försummar Bill för hans skull. Joi. som
icke vet om Bills kärlek till Mary, besvarar hennes omnet tills han
får veta den rysliga sanningen, att han iir rival till den man, hvilken
räddat hans lif Men så får det icke fortgå.. Stötande tillbaka Mary,
rymmer han från platsen där de båda varit, men innan dess har Billy
hört nog för att tro. att Joe bedragit honom Joe gör ett kraftigt
försök att bekämpa Marys kärlek, men hon "ar ståndaktig. Då. sänder
han till slut följande biljett till henne: "Mai-y! Bill rad-lade mitt
hf. Jag vill inte beröfva honom hans kärlek. Jag ser flotten på
stranden. På. den vill jag vända tillbaka till sjön. Om sjön kräfver
mig som offer, ar det mitt öde. Joeu. Bestört rusar hon ned till
stranden för att hindra hans företag. - Emellertid får Bill se Joe
vid stranden, och okunnig om hans företag, knuffar han ut honom i
sjön. I samma stund kommer Mary rasande. och okunnig om Joes
öde visar hon Billy biljetten. Denne blir galen, da han fr rstar, att
hans gärning var fullständigt obeliöflig, och i det han ber Mary att
vänta, går han ut i sjön med den vansinniga tanken att riidda sitt offer.

 

3. Illustrerad sang.

"Präriens Näletergal."

Hand i hand uti kvällsolens Ngu- hau Sndi; eBlif min Väniu
brand u I I, fick till svar han igen
tvenne älskande pa prärien sta. ett muntel-t ha ha ha!
Omt han sager: LLkom följ till Och han slickade tungt,
mitt lager. då hon sade helt lugnt;
din brudsäng nu vi bädda maltL "Stig in till mor och far!a
Blygt hon sänker sin blick, Men en glimt utaf kärlekens eld
ger till svar blott en nick, just han såg
men strax hon börjar så i hennes öga då..
kärlekslyckan besjnnga. Han blef glad, han fick "jaf
och tjusad han lyssnar där-uppåt. och hanhviskade ömttillhenne så:
Refräng:

"Drottning i sångens rike;
Ej hörde jag din like.
Tonerra mig förtrolla,

Ljnf kärleksplåga valla.

Vid dina sånger ömma,

Låt mig få evigt drömma
Präriens ljufva sånggudinnal

 

Konstlilm l Konstiilm!
4. I ett pensionat för unga flickor.

Amerikanskt lnstspel.

5. Dagshändelserna i världen.
Pathé-Journalen nzr 3.)

Denna film visar de allra senaste händelserna i världen.

OBSJ Pathes oeckoblad net allt - ser allt.

Lds nyheterna i eder tidning. Se dem på Valhall-
Biografen.

6. Trots allt var han poet.

Speltid af Lehman C. (den dldre?) En ovanligt vitl-
lyclcad humoresh.

Event. förändringar i programmet förbehålles.
Nytt program torsdagen den 1 dec. 1910.

 

Kalmar 1910. Tidn. Barometerns A.-B:s Tryckeri.

Information

Title:
Valhall-Biografen
Printed year:
1910
Place:
Oskarshamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain