#2844_1: Kalmar-Biografen_1

Kalmar-Biografen

"- Goodtemplarsalen =
(lnnehafvare THOMAS HANSEN.)

 

Föreställningar: i
Dagligen oafbrutet från kl. 6,15-10,15 e.m.
Sön- och halgdagar jämväl kl. 4 e.m.

P r o g r a m
från oeli med torsdagen den 1 decemlik-ei,I 1910.
1. Amerikanska inillionärer jagar
ilodhästar på Nilen.

   

 

Hyr

VEn mycket sjnifznandr bild efter denna-dagens mo;U
dernaste jakt. Hmidratals cmzerikandre komma Iwaijie m"
till Afrika fdr nttjagcl dessa lvcflldigcl djur. Dermct1 jakt dr
också en af de mest spelmmnde mer kany tdnkd sig.l i v

, g - - När djuren blifvit upptäckta kasta negrernn sig-il111
vattnet och (lrifrer den] mot ;jagariie,"så kommer 1en massag välfligaU
llufvud att srnns öfver Vattnet. Skott blifva aiiossade oelilettealucle-Q1
väldiga djuren är såradt. De. infödda kasta sig då i Vattnet "loclu l
lyckas efter stort besvär att få kroppen i land. r 1 1 i 1

     
  

Amerikansk konstfilm!  Amerikansk klonsrtfilnrlf11 F
2. "En förlorad son". "

 

 

 

 

Storeldgen mimisk bild utgången från det tid:
kantat mdr-ket Ameride Biogrdpk Company.
Beskrifning", se andra sidan. 4 1 I

 

3. Illustrerad sang-.f   .
"lllfltt hjärta dig rosen ger".
Vacker sång! Vackra bilder]

 

 

 

Konstfilms! Konstiilmsi

4. Jungfrun från Babylon.

Store-laget historiskt skådespel. Glllnsclride makt från
kimg Ninies dagen". Hundratals personer deltaga.

Beskrifning se andra sidan!

5. Fabian hämtar barnmorskan.

En hårfrisörska har förargat nägrav gatpojkar7 hvarför de spelar
henne ett stort sprait genom att omandra skylten "Hårfrisörskau till
aaceuehörskat, hvilket icke blir utan följder.

En rerkligt rolig bild.

Event. förändringar e" programmet förbehålles.

Nytt program måndagen den 5 dee. 1910.

 

Kalmar 1910. Tidn. Barometerns A.-B:s Tryckeri.

Information

Title:
Kalmar-Biografen_1
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages